NÄSTA KURSDATUM- SCROLLA

NERÅT PÅ

STARTSIDAN!

Jag anordnar Gröntkort-utbildningar kontinuerligt. Utbildningarna hålls efter intresse-datum kommer upp på hemsidan+ fb. Du anmäler dig direkt till mig  via ahovslageri.se@gmail.com  FÅR DU INGET SVAR-RING EL SMSA  -prova formuläret här intill eller på telefon 070-55 26 300. Är ni många från  samma klubb, kan vi tillsammans boka in  datum – så kommer jag till er. Det blir dock ofta en del avhopp i sista stund, därför måste ni i så fall vara ganska många.

Bra att veta

Du behöver inte ha med dig hästen till kursen. Det år man är 12 men fyller 13 får man tidigast ta eget kort- för yngre ryttare/kuskar är det förälder som tar kortet. Barnen tar sedan eget kort när de är tillräckligt gamla. Även om du har barn som är gamla nog att ta eget kort – är det bra att som förälder gå kursen. Du är ju som förälder till ej myndigt barn ansvarig för att ni följer regler för tex smittskydd, medicinering, doping osv. Här är lätt att göra missar – dopingprov tas även på lokal nivå. Tex kan många muggsalvor, koffein, kakao, no bitecream ge utslag på dopingprov.

Kostnad: Se kursinbjudan

På angivet kursdatum börjar vi – och kör sedan företrädesvis samma veckodag/tid.  Kursavgiften betalas gång ett eller två, alternativt lämna en lapp  med adress för faktura.

Medtag anteckningsmaterial. Sista gången skriver vi teori-prov. Om man har läs/skrivsvårigheter kan detta givetvis göras muntligt. Har du specialhjälpmedel- eller vill anteckna på dator går det såklart bra. Efter godkänt prov samt inlämnat ridintyg registreras ditt godkännande i TDB (Tävlings Data Basen). Då kan du lösa licens och börja tävla! Du får inte något fysiskt kort numera. Du måste vara medlem i klubb för att kunna göra BESTÄLLNING av grönt kort via www.ridsport.se
Du kan gå kursen utan medlemskap- men inte bli registrerad som godkänd. FÖRSÖK DOCK BLI KLAR UNDER KURSENS GÅNG- då är du klar på livstid. Om du inte blir klar (tex ej blir medlem i klubb, inte lämnar ridintyg ed)- lagras inte längre dina uppgifter mer än innevarande +nästa kalenderår. Detta pga ny lagstiftning – dvs sen måste du gå om kursen.

Förbered dig om du vill med detta

 • Registrera ett TDB-konto på www.ridsport.se (gratis). Det går bara att ha ett konto per mejl/ personnr. Förälder kan ha sitt barn under MINA RYTTARE. GOOGLA TEX TDB +RIDSPORT
  Om du redan finns under MINA RYTTARE hos din förälder- SKAFFA INTE ETT NYTT EGET KONTO.
 • Gör INSTUDERINGSFRÅGOR GRÖNT KORT på denna hemsidan.
 • Var funktionär på en tävling.
 • Ordna påskrift för INTYGAN RIDKUNSKAP (ska intygas av godkänd ridlärare (förbundsutbildad) alt godkänd tränare lägst C).
  Om du tar kort som ej ridande målsman avser ridkunskaperna på intyget  ditt barns ridkunskaper.
 • Intyget hittar du här på Gröntkort-fliken -testa bägge länkar om den ena ej funkar.
 • Besök www.ridsport.se och titta på Tävlingsreglementena framförallt TR I + din egen gren.

NÄR NI SKAFFAT ETT TDB-KONTO SKA NI ÄVEN GÖRA BESTÄLLNING GRÖNT KORT

Ditt gröna kort kan beställas genom att gå till ”Mina sidor” – ”Profil” – ”Beställ grönt kort” eller om du vill beställa till någon av dina ryttare ”Mina sidor” – ”Ryttare” – klickar på ryttarens namn – ”Beställ grönt kort”. Det står ev att allt måste vara klart- men det är bara att beställa om du har pengar på kontot.

Där kan du fylla i om det finns något övrigt att tillägga och sedan klicka på ”Beställ”.

Efter avslutad grönt kort-kurs sätts beställning som godkänd och betalningen dras från ditt TDB-konto. Skulle pengar saknas på ditt TDB-konto måste du sätta in pengar omgående. När pengarna har kommit in gå då till ”Beställningar” och klicka ”Betala” på beställningen. När grönt kort-beställningen är betald tilldelas ryttaren ett grönt kort automatiskt och det går att beställa ryttarlicens.

OBS!
För att Distrikten ska kunna registrera Grönt kort i TDB räcker det att personen finns som ”Ryttare” i systemet.
Minderåriga ska inte skapa en egen inloggning i samband med Grönt kort-utbildning om dom redan finns i TDB!
Tyvärr informeras det fel om detta av vissa utbildare. Man har automatiskt ett konto/profil i TDB om man är upplagd som ryttare under någon annans TDB.

support@tdb.ridsport.se

WebPage.pdf

 

 • Pay and Jump    www.munkaljungbyridcenter.se

 

 

 

Leave a reply